Seçilmişlərə əlavə et
 
Seçilmişlərə Sil

Bir paraleloqram, paraleloqram sahəsi formula kalkulyator sahəsi

Bir paraleloqram, paraleloqram sahəsi formula kalkulyator sahəsi paraleloqram tərəfdən, hündürlüyü, diagonals və onların arasında bucaq uzunluğu istifadə edərək, düsturlar, siz bir paraleloqram sahəsi tapmaq üçün imkan verir.

Bir paraleloqram sahəsi hesablanması metodu:

Side:    Hündürlük:

Bir kub həcmi

Paralelkenar paralel tərəflər iki cüt ilə dördtərəfli edir.
Bir paraleloqram sahəsi üçün Formula: Bir paraleloqram sahəsi ,
harada - Boy - bir paraleloqram, h yan