Seçilmişlərə əlavə et
 
Seçilmişlərə Sil

Gay-Lussac hüquq kalkulyator

Gay-Lussac hüquq kalkulyator siz gay-lussac hüquq tənlik ilkin və yekun həcmi və qaz temperatur hesablamaq üçün imkan verir.

Gay-Lussac qanunu nə parametri hesablamaq

İlkin təzyiq (PI):
İlkin temperatur (Ti):
Final təzyiq (Pf):
Nəticələnmək:
Final temperatur hesablayın
Gay-Lussac hüquq daimi həcmi bir ideal qaz sabit kütləvi təzyiq mütləq temperatur mütənasibdir ki:
Gay-Lussac Qanunu
harada Pi - ilkin təzyiq, Ti - ilkin temperatur, Pf - final təzyiq, Tf - final temperatur.