Seçilmişlərə əlavə et
 
Seçilmişlərə Sil

Kombinə qaz hüquq formula kalkulyator

Kombinə qaz hüquq formula kalkulyator birləşmiş qaz qanunu tənlik ilkin və yekun həcmi, təzyiq və qaz temperatur hesablamaq üçün imkan verir.

Birləşmiş qaz qanunu tənlik nə parametri hesablamaq

İlkin təzyiq (P1):
İlkin həcmi (V1):
İlkin temperatur (P1):
Final təzyiq (P2):
Final temperatur (T1):
Nəticələnmək:
Final həcmi hesablayın
Birləşmiş qaz qanunu Charles hüquq, Boyle qanunlarına və Gay-Lussac qanunu bir birləşməsidir. Bu təzyiq həcmi məhsul və qaz temperatur arasında nisbəti sabit qalır ki:
Birləşmiş qaz qanunu,
harada P1, V1, T1 - ilkin təzyiq, həcmi və qaz, P2, V2, T2 temperatur - final təzyiq, həcmi və qaz temperatur.