Seçilmişlərə əlavə et
 
Seçilmişlərə Sil

Qatılma kalkulyator

Qatılma kalkulyator qatılma sonra həll həcmi və konsentrasiya (molarity) dəyişdirmək, və ya həcmi və fond həll konsentrasiyası hesablamaq necə hesablamaq üçün imkan verir.

Select həcmi və ya həlli konsentrasiyası

Qatılma (V1) əvvəl Həcmi:
Qatılma (M1) əvvəl Konsentrasiya:
Qatılma (M2) sonra Konsentrasiya:
Nəticələnmək:
Qatılma sonra həll həcmini hesablayın
Solution - həll maddə solvent hissəciklər və onun qarşılıqlı məhsullarının ibarət homogen qarışıq.
Ilkin və yekun həcmi və seyreltik həll konsentrasiyası asılı təsvir Formula: V1 * M1 = V2 * M2
harada V1 - Həcmi qatılma əvvəl V2 - qatılma sonra həcmi M1 - konsentrasiyası qatılma əvvəl M2 - qatılma sonra konsentrasiyası.